Cursuri

Astăzi grafica tridimensională se utilizează pretutindeni: în designul interioarelor, în animaţie, spoturi publicitare şi, mai simplu, la crearea desenelor 3D. Practic e imposibil să ne imaginăm un film modern fără utilizarea oportunităţilor pe care le oferă grafica 3D.


Compositing înseamnă combinarea graficii computerizate cu cea video, modalitate indispensabilă în industria media,
fie cinema, desene animate sau
publicitate. Drept exemple de
compositing pot servi filmele
„Terminator”, „Titanic”,
„Matricea”,
„Stăpînul inelelor”,
„Avatar”
şi multe altele.


Astăzi grafica 2D are o aplicare destul de vastă, nu numai în designul site-urilor şi a banner-elor publicitare, ci şi, în primul rînd, la crearea diferitor personaje şi a unor lumi întregi pentru desene animate şi filme.

Profesia animatorului este una dintre cele mai captivante în domeniul graficii 3D, căci anume ea dă viaţă obiectelor şi personajelor, profilează caracterele lor, mimica şi maniera lor de comportament.

Modelling-ul este una din cele mai solicitate profesii în lumea 3D. Anume modelorul este acel care transpune în viaţă fanteziile pictorilor. Penelul său Wacom dă viaţă gnomilor, elfilor, roboţilor şi future supercars-urilor.

Lumina, culoarea, reflecţiile, refracţiile etc. – toate acestea se setează şi se ajustează la etapa vizualizării. Însuşi termenul ne sugerează că vizualizarea este responsabilă pentru componenta graficii 3D (tridimensionale). Anume pe seama vizualizatorului este pusă sarcina de a face
obiectul sau
personajul
maximal realist şi
similar sketch-ului.


Cursul compositing profesional diferă de cel de bază nu numai prin faptul că presupune dobîndirea unor cunoştinţe aprofundate la această disciplină, dar şi prin noul pachet, pe care-l veţi cunoaşte şi-l veţi însuşi, Digital Fusion, şi un absolut nou sistem de operare: nodes.

Aşadar, ştiţi să desenaţi şi să operaţi în Photoshop, mânuiţi cu măiestrie tableta grafică şi penelul, totuşi, vă doriţi să cunoaşteţi mai multe. Acest curs e tocmai pentru Dvs.

Efectele speciale se utilizează pe larg în filme, desene animate şi publicitate. Fără ele ar fi imposibil să urmărim scene de război între navele cosmice, erupţiile vulcanilor sau tabloul îngheţării globale.